Practicarea airsoftului - Legislația din România

Ce spune legea despre utilizarea armelor airsoft în România?

Din ce categorie fac parte armele airsoft, letale sau neletale?
Este legal să dețin o armă airsoft?

Deşi armele airsoft sunt încadrate la arme neletale, ele nu pot fi considerate drept jucării.
Sunt greu de diferenţiat față de armele reale, sunt periculoase în mâinile celor care le văd ca mijloc de a fi șmecher și nu se utilizează decît în spații private, nu în spații publice, așa cum cred unii.


Ce lege face referire la airsoft?

Pentru că airsoftul nu este o joacă, armele airsoft au parte de câteva paragrafe importante în Legea Nr.117 din 15.06.2011, Legea nr. 196/2019 și Legea nr. 295/2004 cu modificare în 12 noiembrie 2021.

De ce sunt atât de multe legi?
Toate fac referire la regimul armelor și munițiilor, au completări și modificări.


Din ce categorie de arme fac parte armele airsoft?

Îndiferent de legile menționate mai sus, armele airsoft şi cele de paintball se încadrează în categoria E.

Art 5

(4) Armele și dispozitivele neletale din categoria E din anexă pot fi deținute și, după caz, purtate și folosite de către persoanele fizice și juridice, fără îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare, în condițiile prevăzute de prezenta lege.

Din ce categorie fac parte armele airsoft, letale sau neletale?

Conform Art 2 - armele de airsoft se încadrează în categoria arme neletale:

(3) arme şi muniţii neletale –armele și munițiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecționate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor;

Ce destinație au armele airsoft? Cu ce scop sunt utilizate?

61. arme și dispozitive de agrement - arme și dispozitive neletale, construite pe principii asemănătoare armelor care nu folosesc muniții, ce aruncă proiectile nemetalice și sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ, cât și în cadrul competițiilor sportive; sunt incluse în această categorie și arcurile;

62. replici de arme tip airsoft - replici după arme și dispozitive militare reale, la scara 1/1, cu mecanism electric, mecanic sau pe bază de gaz neiritant, construite pe principii asemănătoare armelor, care nu folosesc muniții, ce aruncă proiectile nemetalice;

Cine poate deține, cumpăra și folosi arme airsoft?

Art 58
(10) Armele și dispozitivele neletale prevăzute în categoria E din anexă pot fi procurate în România de orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani.

Legea nu face referire la vârsta minimă de la care un individ poate juca airsoft.
Obligaţia magazinelor care vând produse airsoft este de a verifica dacă vârsta cumpărătorului este de minim 18 ani aşa cum prevede legea.


Care este viteza maximă permisă a armelor airsoft?

Legea nu precizează viteza maximă admisă pentru armele airsoft, dar orice arma neletală cu putere mai mare de 220 m/s necesită permis/ autorizație pentru a putea fi procurate sau pot fi procurate doar de instructori/ antrenori și sportivi de tir.

Cum se păstrează armele airsoft la domiciliu?

Art. 60- 

Posesorii armelor neletale din categoriile D și E din anexă au obligația să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reședință sau, după caz, la locul de rezidență, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea și să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală."

Unde se pot utiliza armele neletale?

Art 63

(2) Armele neletale prevăzute în categoriile C-E din anexă, destinate colecției, pot fi folosite în condițiile prevăzute la art. 29.
(3) Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în condițiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Art 64

(4) Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului și tirului sportiv pot fi folosite în spații delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spații special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiții încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viața persoanelor.

(5) Sunt interzise portul și folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevăzute la alin. (4) în locuri publice.

Cum se transportă armele airsoft?

Art 64

(6) Armele sau dispozitivele neletale prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al deținătorului la locul unde urmează să se desfășoare activitățile pentru care sunt destinate numai dacă acestea sunt ținute în husă, bagaj ori ambalaj și nu sunt încărcate cu muniție."

Care sunt contravențiile și sancțiunile referitoare la armele airsoft?

Art. 132
– Sunt considerate contravenţii următoarele fapte:

32. portul, folosirea și transportul armelor neletale utilitare și de agrement fără respectarea condițiilor prevăzute la art. 64;


Cum se pedepsește nerespectarea legislației legate de armele de airsoft?

d) cu amendă de la 2.001 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 11-13, 16-19, 25, 27, 30-32, 41 și 50;

c) confiscarea armelor sau, după caz, a munițiilor prevăzute la pct. 3, 8, 20, 25 și 30-33;.

 

Spre deosebire de alte ţări din lume, legislația din România nu ne spune nimic despre practicarea airsoftului de către minori, de obligaţia înscrierii într-un club de airsoft național sau de capătul portocaliu al ţevii.

Deocamdată toţi indivizii (de peste 18 ani) pot să deţină şi să folosească arme airsoft în condiţiile enunţate de lege.

Dacă mai sunt și alte neclarități legate de legislația din România vis a vis de airsoft, așteptăm întrebările voastre!

Alte articole care te-ar putea interesa ar fi:
Ce faci dacă te prinde Poliția cu replica airsoft?
Spray autoapărare - când îl poți folosi?

Update 12 noiembrie 2021

Art. 93 – Desfăşurarea unor activităţi sportive sau de agrement pe domeniul public, ce implică portul şi folosirea replicilor de arme tip airsoft sau a dispozitivelor paintball, este permisă numai în următoarele condiţii:
.........
c) perimetrul de tragere să fie semnalizat cu bannere sau plăcuţe de semnalizare amplasate în locuri vizibile, având inscripţia „ATENŢIE – PERICOL DE ACCIDENTARE – ACTIVITĂŢI DE TIP AIRSOFT/PAINTBALL”;